TEISINĖ INFORMACIJA

KELEIVIŲ DĖMESIUI!

NUO 2022-02-01 VILNIAUS RAJONO VIETINIO (PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO TRANSPORTE ASMENYS, SUKAKĘ SENATVĖS PENSIJOS AMŽIŲ, TURI TEISĘ ĮSIGYTI VAŽIAVUMO BILIETĄ SU 50 PROCENTŲ NUOLAIDA.

NUO 2022-02-01 VILNIAUS RAJONO VIETINIO (PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO TRANSPORTE ASMENYS, SUKAKĘ 80-IES ARBA VYRESNIEMS, TURI TEISĘ ĮSIGYTI VAŽIAVIMO BILIETĄ SU 100 PROCENTŲ NUOLAIDA.

KU UWADZE PASAŻERÓW!

OD 2022-02-01 W TRANSPORCIE LINII PODMIEJSKICH REJONU WILEŃSKIEGO EMERYTOM PRZYSŁUGUJE PRAWO DO NABYCIA BILETU Z 50-PROCENTOWĄ ZNIŻKĄ.

OD 2022-02-01 W TRANSPORCIE LINII PODMIEJSKICH REJONU WILEŃSKIEGO OSOBOM W WIEKU 80 LAT MAJĄ PRAWO DO NABYCIA BILETU Z 100-PROCENTOWĄ ZNIŻKĄ.