KORUPCIJOS PREVENCIJA

Jei turite žinių arba pagrįstų įtarimų apie SĮ Vilniaus rajono autobusų parko darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, praneškite apie tai:

– raštu,

– Vilniaus rajono autobusų parko telefonu Nemenčinė (8 5) 238 1047 (darbo dienomis – nuo 8 val. iki 17 val.),

– elektroniniu paštu info@vrap.lt

Kreipdamiesi nurodykite:

– vardą, pavardę;

– gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti ar aplinkybėms aptikslinti);

– vardą, pavardę;

– gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti ar aplinkybėms aptikslinti);

– Vilniaus rajono autobusų parko darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas;

– skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes.

– kreipiantis raštu ant voko būtina nurodyti, kad adresuojama asmeniškai direktoriui, Vilniaus rajono autobusų parkas, Bažnyčios g. 21, 15172 Nemenčinė.

Vilniaus rajono autobusų parkas atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Vilniaus rajono autobusų parkas atkreipia dėmesį, kad neturi teisės ir įgaliojimų tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Tokias teises turi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).

STT apie korupciją galima pranešti raštu, visą parą (ir darbo, ir poilsio dienomis) veikiančiu „karštosios linijos” telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307, palikti pranešimą STT svetainėje.

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje, esančiame Vilniuje, A. Jakšto g. 6.